Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

23. 9. 2018
   25. neděle v liturgickém mezidobí
7:30Za † rodinu Svobodovou
10:005. POUŤ DÍKŮVZDÁNÍ
Za živé a † z rodiny Šťastných a Hradilových
15:00latinsky : Za Marii Procházkovou, manžela a živou rodinu
Pondělí

24. 9. 2018
   Pondělí 25. týdne v mezidobí
9:00Za urovnání vztahů v rodině mezi dětmi
Úterý

25. 9. 2018
   Úterý 25. týdne v mezidobí
9:00Za Annu Muzikantovu při příležitosti 85. narozenin
Středa

26. 9. 2018
   Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
9:00Za † Pavla Uhlíka a živou rodinu
Čtvrtek

27. 9. 2018
   Památka sv. Vincence z Paula, kněze
9:00Na poděkování za 78 let života s prosbou o dar zdraví a za obrácení hříšníků a duše v očistci
Pátek

28. 9. 2018
   SLAVNOST SV. VÁCLAVA, hlavního patrona českého národa
9:00Za † probošta Václava Kubáně
18:00Za živou a † rodinu Polednovu a Hrušákovu
Sobota

29. 9. 2018
   Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů
9:00Za † Janu Pechovou, živou a † rodinu
Neděle

30. 9. 2018
   VÝROČÍ POSVĚCENÍ SVATOKOPECKÉ BAZILIKY
7:30Za †Annu a Jaromíra Haincovi, rodiče z obou stran a živou rodinu
9:00Za Vlastu Poláškovou, jejího syna Františka a manželku Ludmilu
10:30Za farnost
15:00Za † Františka Gardoše