Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

12. 4. 2021
   Pondělí po 2. neděli velikonoční
9:00Za + Ludmilu Šiškovou, + manžela a živou rodinu
Úterý

13. 4. 2021
   Úterý po 2. neděli velikonoční
9:00Za + P. Heřmana Rakowského, O. Praem.
Středa

14. 4. 2021
   Středa po 2. neděli velikonoční
9:00Za živé a zemřelé z rodiny Ginterové
Čtvrtek

15. 4. 2021
   Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
9:00Za + P. Heřmana Gustava Rakowského O. Praem.
Pátek

16. 4. 2021
   Pátek po 2. neděli velikonoční
9:00Za + Jaroslava Šťastného, rodiče a sourozence
18:00Za zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro manžele Vlkovy
Sobota

17. 4. 2021
   Sobota po 2. neděli velikonoční
9:00Za + P. Arnošta Václava Vávru O. Praem., kaplana na Sv. Kopečku
17:00
Neděle

18. 4. 2021
   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30Za Boží požehnání pro Daniela a celou rodinu
10:00Za + Marii Šmeralovou, živou a + rodinu
15:00Za farnost