Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

12. 11. 2018
   Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
9:00Za † Václava a Aloisii Zgažarovy, dceru Hedviku a duše v očistci
Úterý

13. 11. 2018
   Památka sv. Anežky České, panny
9:00Za nenarozený život a † předčasně narozené děťátko – Alberta Saitze
Středa

14. 11. 2018
   Památka sv. Siarda, opata premonstrátského řádu
9:00Za † Ladislava Kostku, manželku a celou rodinu Kostkovou
Čtvrtek

15. 11. 2018
   Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
9:00Za † stařečky Kozákovy a děti
Pátek

16. 11. 2018
   Sv. Markéty Skotské, Sv. Gertrudy, panny
9:00Za Josefa Nádvorníka a rodiče
18:00Na úmysl celebranta
Sobota

17. 11. 2018
   Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
9:00Za † rodiče z obou stran
Neděle

18. 11. 2018
   33. neděle v liturgickém mezidobí
7:30Za † Štefana a Valérii Trhančíkovy živou a †rodinu Smékalovu
9:00latinsky: Za † Josefa Šťastného a rodiče z obou stran
10:30Za farnost
15:00Na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání
a pomoc do nadcházejících dnů pro celou rodinu