Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

10. 8. 2020
   Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
9:00Za † Františku a Evžena Matouškovy
Úterý

11. 8. 2020
   Památka sv. Kláry, panny
9:00U sester: Za živou a † rodinu Schwarzovu
Středa

12. 8. 2020
   Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
9:00U sester: Za nemocnou kamarádku
Čtvrtek

13. 8. 2020
   Památka sv. Gertrudy, panny našeho řádu
9:00U sester: Za uzdravení v rodině, za 4 vnučky a jejich rodičei
Pátek

14. 8. 2020
   Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
9:00U sester: Za † Aloisii a Václava Zgažarovy a dceru Hedviku
19:00V bazilice: Za Boží požehnání pro syna a jeho nastávající nevěstu
Sobota

15. 8. 2020
   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
9:00V bazilice:Za Janu Šanovcovu, manžela a rodiče z obou stran
19:00V bazilice:Za † babičku, tetu a bratrance
Neděle

16. 8. 2020
   20. neděle v mezidobí
7:30Za farnost
10:00Za † Františka Sedláčka, manželku a živou rodinu
15:00Za † Jaroslava Utíkala, za dar víry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu