Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

16. 7. 2018
   Panny Marie Karmelské
9:00Za † rodinu Kráčmarovu, Pavelkovu a Klokočníkovu
Úterý

17. 7. 2018
   Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
9:00Za živou a † rodinu Dvořákovu
Středa

18. 7. 2018
   Středa 15. týdne v mezidobí
9:00Za † Marii Březinovou, manžela a rodiče
Čtvrtek

19. 7. 2018
   Čtvrtek 15. týdne v mezidobí
9:00Za † Františku Poštulkovou, rodiče, prarodiče a sourozence
Pátek

20. 7. 2018
   Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
9:00Za rodinu Nádvorníkovu a Čajkovu
18:00Za † Jindřicha Hlaváčka a manželku
Sobota

21. 7. 2018
   Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
9:00Za Ludmilu a Jakuba Pilmajerovy
Neděle

22. 7. 2018
   16. neděle v liturgickém mezidobí
7:30Za živou i † rodinu Večeřovu
9:00Za † syna, tatínka a živou rodinu
10:30Za farnost
15:00Za † Petra Hozu a jeho živou rodinu