Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

21. 9. 2020
   Svátek sv. Matouše, apoštola
9:00Za + rodiče Siegmundovy a syna Františka
Úterý

22. 9. 2020
   Úterý 25. týdne v mezidobí
9:00Za usmíření v rodině
Středa

23. 9. 2020
   Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
9:00Za + manžele, rodiče a bratry, živou a + rodinu
Čtvrtek

24. 9. 2020
   Čtvrtek 25. týdne v mezidobí
9:00Za rodiny, které nemůžou mít děti
Pátek

25. 9. 2020
   Pátek 25. týdne v mezidobí
9:00Za živou a + rodinu Muzikantovu, Hlaváčkovu a Šerých
18:00Za živé a + členy rodiny Oslíkovy a Martínkovy a na poděkování za dar života
Sobota

26. 9. 2020
   Památka sv. Kosmy a Damiána,mučedníků
9:00Na poděkování za dar zdraví, za Boží milost s prosbou o stálou ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Neděle

27. 9. 2020
   26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30Za + Adolfa Jáhna, manželku Hermínu, dceru Ludmilu a duše v očistci
10:00Za farnost
15:00Za Vlastu Poláškovou a jejího syna Františka a manželku Ludmilu