Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

22. 1. 2018
   Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
9:00Za živou a † rodinu Gottwaldovu
Úterý

23. 1. 2018
   Úterý 3. týdne v mezidobí
9:00Na úmysl dárce
Středa

24. 1. 2018
   Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
9:00Za dcery Nikol a Lindu
Čtvrtek

25. 1. 2018
   Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
9:00Za obrácení našich rodin a přátel
Pátek

26. 1. 2018
   Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
9:00Na úmysly matek
18:00Za † Jiřího Jedličku
Sobota

27. 1. 2018
   Sv. Anděly Mericiové, panny
9:00Za rodinu Fialovu a Robenkovu
Neděle

28. 1. 2018
   4. neděle v mezidobí
7:30Za † Jana Římského, manželku, dcery, syna, dvoje rodiče a duše v očistci
9:00Za † Josefa Bednaříka
10:30latinsky: Za farnost
15:00Za zdárný průběh operace a za Boží požehnání pro celou živou rodinu