Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

21. 7. 2019
   16. neděle v liturgickém mezidobí
7:30Za † rodinu Kráčmarovu, Pavelkovu a Klokočníkovu
10:00Za † Vojtěcha Zemana, manželku a rodiče
15:00Latinsky: Za † Evu Plevovou a Margarete Pfeffer
Pondělí

22. 7. 2019
   Svátek sv. Marie Magdalény
9:00Za † rodiče a dva syny a tři sourozence a živou rodinu
Úterý

23. 7. 2019
   Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
9:00Za † Václava a Aloisii Zgažarovy a dceru Hedviku
Středa

24. 7. 2019
   Středa 16. týdne v mezidobí
9:00Za † Ludmilu Kostkovou a manžela
Čtvrtek

25. 7. 2019
   Svátek sv. Jakuba, apoštola
9:00Za stařečky Kozákovy a děti
Pátek

26. 7. 2019
   Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
9:00Za Boží požehnání pro sestru Annu a její rodinu, za † sr. Annu
18:00Za Martina Peřinu a živou a † rodinu
Sobota

27. 7. 2019
   Památka sv. Gorazda a druhů
9:00Za mír a usmíření v rodině
18:00U sester: Za † dárce mešních fundací
Neděle

28. 7. 2019
   17. neděle v liturgickém mezidobí
7:30Latinsky: Za dar zdraví a pomoc pro rodinu Lindnerovu
10:00Za † manžele Čuříkovi a bratra Petra
15:00Za † Františka Dosoudila a živé a † z rodiny Dosoudilových