Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

20. 11. 2017
   Pondělí 33. týdne v liturgickém mezidobí
9:00Za † rodiče Ilonu a Karla Mlčouškovy a za živou rodinu
Úterý

21. 11. 2017
   Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
9:00Za posilu a pomoc v nemoci
Středa

22. 11. 2017
   Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
9:00Za živé a † svatokopecké varhaníky a hudebníky
Čtvrtek

23. 11. 2017
   Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, sv. Kolumbána, opata
9:00Za † strýce Karla Hanela
Pátek

24. 11. 2017
   Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
9:00Za † manžela
18:00Za † Helenu Šiškovou a živou rodinu
Sobota

25. 11. 2017
   Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
9:00Za živou a † rodinu Florescu a Stelu Florescu
Neděle

26. 11. 2017
   SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7:30latinsky: Za † Marii Zlámalovou, živou a † rodinu
9:00Za † rodinu Vodičkovu a Zemanovu
10:30Za farnost
15:00Za Ondřeje a Anežku Rešlovy