Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

1. 6. 2020
   Panny Marie, Matky církve
9:00Za farnost
Úterý

2. 6. 2020
   Úterý 9. týdne mezidobí
9:00Za farnost
Středa

3. 6. 2020
   Sv. Karla Lwangy a druhů, mučeníků
9:00Za † rodiče z obou stran a švagrovou Jarmilu
Čtvrtek

4. 6. 2020
   Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
9:00Za uzdravení duše a těla
Pátek

5. 6. 2020
   Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
9:00Za sv. otce Františka, biskupy a kněze, řeholníky a řeholnice a všechny zasvěcené osoby
19:00Za nemocného kamaráda
Sobota

6. 6. 2020
   NAŠEHO OTCE SV. NORBERTA, BISKUPA A ZAKLADATELE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU
9:00Za živé a † z rodiny Řezníčkovy
19:00
Neděle

7. 6. 2020
   NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7:30Za farnost
10:00Za † z rodiny Štrejbarovy
15:00Za † Františka Utíkala, manželku a živou rodinu