Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

23. 4. 2018
   Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
9:00Za † Danuši Pechovou
Úterý

24. 4. 2018
   Památka Obrácení sv. Augustina, biskupa a učitele církve
9:00Za Marii Všetičkovou a sestru
Středa

25. 4. 2018
   Svátek sv. Marka, evangelisty
9:00Za víru pro syna Martina
Čtvrtek

26. 4. 2018
   Sv. Ludolfa, biskupa a mučedníka premonstrátského řádu
9:00Za úspěšnou operaci Lotky
Pátek

27. 4. 2018
   Pátek po 4. neděli velikonoční
9:00
18:00Za živou a † rodinu Štýbnarovu
Sobota

28. 4. 2018
   Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
9:00Za † Aloise a Jarmilu Koutných, za živou a † rodinu a duše v očistci
Neděle

29. 4. 2018
   5. neděle velikonoční – Lošovské hody
7:30Za Ondreje a Žofii Trhančíkovy
9:00Lošovské hody: Za farníky z Lošova, Za † Jitku Vrtělovou, živou a † rodinu
10:30latinsky: Za farnost
15:00Za Jaroslavu a Marii Malaskovy a rodinu Beranovu
16:00Velikonoční nešpory s průvodem ke křestnímu prameni