Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

27. 6. 2022
   Pondělí 13. týdne v mezidobí
9:00Za + Ladislava Kostku a manželku
Úterý

28. 6. 2022
   Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
9:00Za živou rodinu Veselých a + rodiče a bratry
Středa

29. 6. 2022
   SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
9:00Za + Marii Hradílkovou a živou a + rodinu Petráškovu a Hradílkovu
18:00Za živou a + rodinu Saitzovu
Čtvrtek

30. 6. 2022
   Svátek Výročí posvěcení katedrály
9:00Za + P. Gustava Riedla, faráře na Svatém Kopečku
Pátek

1. 7. 2022
   Pátek 13. týdne v mezidobí
9:00Za živou a + rodinu Žďárskou a za ostatní blízké zemřelé
18:00Za + Stanislavu Kašparovou a + Květoslavu Kašparovou
Sobota

2. 7. 2022
   Sobotní památka Panny Marie
9:00Za živou a + rodinu Štouračovu
Neděle

3. 7. 2022
   14. neděle v mezidobí
7:30Za živé a + z rodiny Lenertovy, Zemnovy a Homolovy
10:00Za farnost
15:00Za + Annu Calábkovou a Karla Calábka