.

P. Bernard odešel k Pánu

kondolenční listinaparte


S velkou bolestí a vírou ve vzkříšení a věčný život

oznamujeme, že náš milovaný spolubratr

BERNARD PETR SLABOCH, O.Praem.

farář na Svatém Kopečku u Olomouce

posílen svátostmi církve

zemřel v Pánu dne 7. ledna 2020

ve FN Olomouc.

 

Narodil se 20. března 1971 v Praze,

slavné řeholní sliby složil v kanonii premonstrátů na Strahově

dne 1. května 1999,

kněžské svěcení příjal na Strahově dne 29.6.2000.

Requiescat in pace!

 

Informace k pohřbu na Svatém Kopečku

Pohřební mši svatou v neděli 12. ledna v 15:00 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku bude celebrovat olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Texty ke mši svaté budou z neděle - ze svátku Křtu Páně, liturgická barva bílá. Prosíme všechny kněze, aby si vzali štolu bílé barvy.

Organizační pokyny

Při příjezdu autem prosíme respektujte pokyny pořadatelů. Odnavigují Vás na místo kde můžete zaparkovat. Parkovat se bude podél příjezdové cesty od Norbertina směrem dolů a před bazilikou. Pokud plánujete příjezd vlastním autobusem, prosíme dejte nám vědět předem. Toalety, občerstvení i teplý čaj je k dispozici v levém křídle, vstup vraty bude označen.

Pro převlékání kněží jsou připraveny prostory ve vedlejší budově po pravé straně příjezdové cesty, vstup brankou zde. K dispozici je veškeré zázemí.

 

Informace k pohřbu na Strahově

Doprava do Prahy na Strahov individuálně.
Mše svatá v bazilice na Strahově v úterý 14. ledna 2020 v 10:00 hod.
Po skončení mše svaté odvoz na hřbitov v Uhonicích zajištěn autobusy.
Po skončení obřadu uložení v Uhonicích zpáteční cesta autobusy na Strahov.
Občerstvení pro účastníky pohřbu zajištěno ve Velké klášterní restauraci (na nádvoří Strahovského kláštera).
Doprava z Prahy do Olomouce individuálně.


Personální změny

Od 1. srpna 2019 bude otec Gorazd působit v našem kláštěře na Strahově. Děkujeme za jeho léta strávená na Svatém Kopečku a za veškeré jeho nasazení a práci a vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání.

Na místo otce Gorazda nastupuje od 1. srpna otec Hyacint Pavel Kuchta, který doposud působil jako kaplan v premonstrátské farnosti v Jihlavě. Přejeme mu hojnost Božích darů i vítáme srdečně na Svatém Kopečku.


Změna pořadu bohoslužeb

Od 6. června 2019 až do odvolání nejsou v kapli sv. Norberta u sester premonstrátek slouženy ranní mše svaté v 6:45, není ani nedělní mše svatá u sester v 6 hodin.

Nově v kapli sv. Norberta u sester je sloužena mše svatá s nedělní platnosti každou sobotu od 18 hodin.

Od 7. července došlo také ke změně nedělního pořadu bohoslužeb, nedělní mše svaté budou v 7:30,  10:00 a 15:00.

Děkujeme za pochopení.

P. Stanislav


OPRAVY 2018-20

Vážení návštěvníci,

naše bazilika Navštívení Panny Marie prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která by měla trvat pravděpodobně do poloviny roku 2020. Během oprav je kostel přístupný, z velké části interiéru bylo už odstraněno lešení. Pravidelné bohoslužby od pondělí do soboty až do velikonočních svátku 2020 probíhají v kapli sv. Norberta u sester premonstrátek. Slavnostní a nedělní bohoslužby jsou slouženy v bazilice. Těšíme se s Vámi na výsledek oprav a děkujeme za pochopení. Více ve fotogalerii.

P. Stanislav Boguslaw Surma, O.Praem., administrátor farnosti

  .  

Informace o projektu obnovy baziliky a přílehlého areálu naleznete ZDE .

 

Základní informace

Bazilika byla stavěna především jako místo pro duchovní usebrání, modlitbu a naslouchání Bohu. Toto poslání chrám nikdy nesmí ztratit. Našimi předky byl nicméně vyzdoben mnoha uměleckými skvosty, které potěší toho, kdo se kráse otevře, a které i dnes lákají mnohé návštěvníky. Tyto dvě skutečnosti jdou do jisté míry proti sobě. Proto se snažíme o kompromis. Kostel je zpřístupněn, přednost v něm však mají jednoznačně bohoslužby, ať už pravidelné nebo neočekávané (např. poutníků). Viz Kalendář akcí v bazilice.

Poutníci:

Skupiny poutníků si mohou s dostatečným předstihem (alespoň týden předem) rezervovat dobu konání vlastní bohoslužby či prohlídky telefonicky nebo elektronickou poštou na adrese farnosti. V sakristii, v muzeu Matice svatokopecké a na faře je možné zakoupit tištěného průvodce chrámem; cena činí 30Kč/1€.

Svátosti:

Ke svátosti smíření je možno přistoupit půl hodiny před každou mší svatou či po domluvě kdykoliv (nestihnou-li se v neděli mezi mšemi sv. vyzpovídat všichni a lze-li to personálně zvládnout, zpovídá se i po začátku mše svaté).
Zájemci o křest dítěte se musejí domluvit s některým z kněží (po mši svaté, telefonicky, e-mailem) na termínu a způsobu přípravy.
Snoubenci, plánující uzavřít na Svatém Kopečku manželství, si musejí sjednat schůzku přímo s panem farářem (P. Stanislav Surma, tel.: 603869104) - nejpozději 6 měsíců před plánovaným sňatkem. Před začátkem přípravy na faře je nutné absolvovat program přípravy na manželství na Centru pro rodinný život (www.rodinnyzivot.cz).

Bazilika Navštívení Panny Marie

Nacházíte se na stránkách poutní baziliky Panny Marie na Svatém Kopečku. Toto místo se nachází asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou smělou stavbou tyčící se do krajiny na vrchu nad Olomoucí a jakoby ukazující směr těm, kteří hledají Toho, který zná všechny naše radosti i trápení.

Rytina podle kresby Antonína M. Lubinského z roku 1679, zachycující podobu původní poutní kaple

Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude navždycky spojováno se Svatým Kopečkem, je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. Již záhy bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří je sem přicházeli ve víře odevzdat. Mnohá jsou dokumentována, ale naprostá většina zřejmě zůstává skryta. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa stoupal a časem byla Panna Maria na Svatém Kopečku vzývána a uctívána jako Královna Moravy.

Samozřejmě, že toto místo bylo pevně spojeno s osudem své země a tak bylo svědkem obléhání Olomouce Švédy, rozkvětu na přelomu 17. a 18. století a bolestně se ho dotklo zrušení mateřského kláštera Hradisko na pokraji Olomouce koncem 18. století. Roku 1785 se toto místo stává farností zahrnující do své péče obce Samotišky, Droždín, Radíkov, Lošov a Posluchov. Pohnutá doba 19. století přinesla Svatému Kopečku návrat duchovní správy premonstrátského řádu, nyní však již z pražského Strahova. Doba obou světových válek ve 20. století si vybrala svou daň těžkým poškozením stavby v roce 1