Poutě a akce

Poutě a akce pořádané ve farnosti Svatý Kopeček 2021

 

Odpustkové slavnosti 2021 v bazilice minor Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

 

Neděle 15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:30, 10:00, 15:00 mše svaté s uctíváním milostného obrazu, celebrují kněží ze Svatého Kopečka

 

Pondělí 16.8.

9:00                        mše svatá

10:00-11:00           eucharistická adorace

16:00-16:30           eucharistická adorace

16:30-17:00           zpívané mariánské nešpory

17:00                      mše svatá s uctíváním milostného obrazu, celebruje P. Tadeáš Róbert Spišák, OPraem.,

                                převor želivský

 

Úterý 17.8.

9:00                        mše svatá

10:00-11:00           eucharistická adorace

16:00-16:30           eucharistická adorace

16:30-17:00           zpívané mariánské nešpory

17:00                      mše svatá s uctíváním milostného obrazu, celebruje J. M. Marián Rudolf Kosík, OPraem.,

                                opat novoříšsky

 

Středa 18.8. – Odpustkový den k 900. výročí založení premonstrátského řádu

9:00                        mše svatá

10:00-11:00           eucharistická adorace

16:00-17:00           eucharistická adorace

16:30-17:00           zpívané nešpory

17:00                      mše svatá s uctíváním ostatků sv. Norberta a

                                zpívanými litaniemi celebruje J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz, OPraem.,

                                opat tepelský