Premonstráti v českých zemích

Premonstráti v Čechách a na Moravě

StrahovPrvním českým premonstrátským klášterem je Strahov. Jeho založení je spjato se jmény olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a českého krále Vladislava II. K obsazení Strahova byla povolána komunita kanovníků z německého Steinfeldu roku 1143. Vlivem Zdíkova pobytu ve Svaté zemi byl tento klášter pojmenován Mons Sion (Hora Sion). Prvním opatem byl Giezo. Klášter funguje nepřetržitě od svého založení až dodnes s výjimkou krátkého přerušení v letech 1950-1990. Ke Strahovu patřil ženský klášter v Doksanech (asi 1143-1782). Byl obnoven nedávno, roku 1998.

HradiskoBrzy je ze Strahova založena Litomyšl (1145), jíž dal Zdík jméno Mons Oliveti (Olivetská hora). Klášter se ekonomicky velmi zmohl, zřejmě také proto byl proměněn roku 1344 na biskupství a tak zanikl. Biskupství trvalo fakticky do roku 1425, posledním biskupem byl Jan Železný. Z Litomyšle byl založen klášter Hradisko u Olomouce (1150), zde premonstráti nahradili benediktiny. Klášter na pokraji města byl častým terčem útoků různých vojsk - husitských 1429 a 1433, švédských 1642. Roku 1784 byl zrušen.

Dále v roce 1190 vzniká klášter Louka u Znojma založením ze Strahova. Klášter byl po vyplenění husitskými vojsky 1422 na pokraji zániku, avšak zdařilo se jej obnovit. V druhé polovině 16. století byl na pokraji zániku vlivem reformace, roku 1645 pak byl vypleněn Švédy. Zrušen byl roku 1784. Členem kláštera byl i Prokop Diviš, vynálezce bleskosvodu.

TepláZakladatelem kláštera Teplá se roku 1193 stává bl. Hroznata, sám do něj vstoupil. Jako jediný český klášter byl uchráněn za husitských válek ničení. Hlavně jeho zásluhou byl obnoven v 15. a 16. století živořící klášter Strahov. Klášter funguje dodnes. K tomuto klášteru patřil též ženský klášter Chotěšov, založený v prvním desetiletí 13. stol. Zrušen byl roku 1782.

Roku 1209 je ze Strahova založen klášter v Zábrdovicích. Jeho osud byl pohnutý. V roce 1241 byl vyloupen Tatary, 1422 vypálen husity, roku 1645 vypálen Švédy. Zrušen byl roku 1784. Ze Zábrdovic byl založen ženský klášter v Nové Říši (1211), který se v roce 1733 stal - ovšem již jako kanonie mužská - opatstvím. Původně ženský klášter byl zničen za husitských válek v letech 1423-24. Obnova ženského kláštera se nepodařilo, proto byl ze Strahova a Zábrdovic obsazen bratřími. Funguje dodnes.

Ze Steinfeldu vzniká také další založení v Čechách a to Želiv (1149), odkud je v roce 1187 založeno Milevsko. Zdík dal želivskému klášteru jméno Fontes Siloe (Prameny Siloe). K Želivu patřil ženský klášter Louňovice (kol. 1150-1420), z něhož byl založen později klášter v Kounicích (1181-1526), ten prakticky zanikl za husitských válek. Želivský klášter byl zničen za husitských válek, roku 1590 byl ze Strahova obnoven a trvá dodnes.

Milevsko bylo obsazeno 1187 ze Želiva. Trval do roku 1420, kdy byl husity pobořen, vypálen a vyloupen. Další pokusy o obnovu se nezdařily. Dnes je z něj na Strahovu závislý řeholní dům.