Rozpis pravidelných akcí

Školní rok 2017/18

 • Příprava na biřmování, P. Ambrož
     neděle, 18:00-19:00, farní refektář
 • Výuka náboženství, Lucie Rolandová
     pondělí; 14:30-15:30, farní učebna
 • Rodinné centrum Hnízdo, Rita Slodička
  Program podle rozpisu, pondělí, 9:45-11:15, Francouzský sál/ambit 
 • NaBoSo (Naslouchání Božímu Slovu), otevřené společenství - čtení a rozjímání nad nedělním evangeliem
     každé úterý, 19:00 - 21:00; ve farním centru; kontakt: jmikolaj@gmail.com
 • Příprava na křest dospělých - setkání katechumenů, P. Gorazd
     čtvrtek, 17:45-18:45, farní refektář
 • Vzdělávací hodina, P. Ambrož
     čtvrtek, 18:00-19:00, Knihovna sester premonstrátek v Norbertinu
 • Mystagogie (pokračovací setkávání pro nově pokřtěné), P. Gorazd
     čtvrtek, 19 hod., farní refektář, jednou za dva týdny
 • Setkání Farní evangelizační buňky (La Cellula), P. Bernard
     čtvrtek, 19 hod., farní kaple
 • Setkání mládeže (od 7. třídy výše), P. Gorazd
     pátek, začíná mší svatou v 18 hod., pokračuje adorací, končí ve 21:30
 • Chrámový sbor, Jan Gottwald/Aneta Szukalská
     pátek, 19 hod., Francouzský sál
 • Schola předbarokní hudby Liberi, P. Gorazd
     sobota, 18:00-19:30, Francouzský sál fary
 • Růžencové společenství
     sobota, 18:45, bazilika