Hudebníci

Svatokopečtí varhaníci

Hlavní varhaník a ředitel kůru baziliky

Jan Gottwald jr.Jan Gottwald (nar. 11. 5. 1982)

Jmenován 23. 12. 2012 na IV. neděli adventní
Hudbě se díky domácímu uměleckému prostředí věnuje od dětství. Studoval na hudebně-estetické sekci Slovanského gymnázia a klavír s varhanami na ZUŠ Žerotín u dr. Reginalda Kefera a Vladimíra Sobotky, předního českého varhaníka, který se zabývá tzv. stylovou interpretací barokní hudby. Na konzervatoři v Brně a Ostravě studoval varhany, klavír, cemballo, dirigování, řízení sboru a zpěv, dále pokračoval na MU v Brně a UP v Olomouci ve studiu hudební vědy-muzikologie a teologie. Účastnil se řady mistrovských mezinárodních varhanních kurzů (M. Sander, R. Smits a další). Od roku 1995 aktivně působí v Olomouci jako výkonný umělec: koncertní a chrámový varhaník (1995-2010 u sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech, 1997-2006 u sv. Mořice), sbormistr a dirigent (KPS Dvořák Olomouc, Svatocecilský sbor a orchestr Olomouc, Chorus Marianus Tršice, MPS Křížkovský, Pěvecký sbor Slovanského gymnázia a další), hudební skladatel, aranžer, hudebně-kulturní organizátor a korepetitor. Pravidelně spolupracuje s řadou uměleckých souborů věnujících se obnoveným premiérám české, moravské a rakouské figurální hudby 17. – 19. stol. a poučené interpretaci hudby vůbec (Musica Figuralis, Ensemble Damian, Ars Brunensis Chorus a další). Koncertně vystupuje doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, Itálie). V současné době je pedagogicky činný jako středoškolský profesor na Slovanském gymnáziu v Olomouci, učitel na ZUŠ Žerotín a v Katedrálním vzdělávacím středisku při olomouckém arcibiskupství, kde působí i jako arcidiecézní organolog a člen Subkomise pro liturgickou hudbu Arcidiecése olomoucké; na Národním památkovém ústavu v Telči jako dokumentátor varhan v referátu hudebních památek a jako člen komise pro stavbu varhan v katedrále sv. Víta v Praze.

Kontakt:
Mobil: +420603185879, gottwaldjan@seznam.cz

Další varhaníci basiliky

Lubomír Vlk, 2. varhaník basiliky
Zora Kučerová
Jiří Štourač

Vedoucí liturgických uměleckých souborů

Chrámový pěvecký sbor, pravidelné zkoušky: pá 19:00-21:00 a ne 8:30-9:00
sbormistryně Aneta Szukalská, mobil: 604790553, mail: anetaszu@seznam.cz, vystudovala Církevní střední varhanickou školu v Opavě, obor sólový zpěv. Je absolventkou filozofické fakulty Ostravské univerzity obor Sbormistrovství – Hudební výchova pro střední školy a Akademie staré hudby v Brně, obor Sólový zpěv. Po ukončení studia byla více než dva roky soukromou žačkou britské sopranistky Nicki Kennedy. V dubnu 2011 byla přijata na Grieg academy v Bergenu (Norsko). Účastnila se pěveckých kurzů pod vedením Edrew Kinga, Marty Infante, Ireny Troupové, Anny Mikolajczik a dalších. Pravidelně vystupuje na koncertech u nás a v zahraničí.

Liberi, schola předbarokní hudby, sbormistr R. D. Gorazd Krušina, OPraem., mobil: 777742178, mail: gorazd@centrum.cz, pravidelné zkoušky: so 18:00-19:30
Woweczky, dětská a mládežnická schola, vedoucí Václav Poustka, mobil: 777854289 a Kateřina Vrbová, mobil: 737060155, mail: katka.vrbova@volny.cz, pravidelné zkoušky: ne 10:00-10:30, 1. ne v měsíci 9:00-10:30
Svatokopecký chrámový orchestr, dirigent Jan Gottwald, mobil: 603185879, mail: gottwaldjan@seznam.cz, pravidelné zkoušky: po 19:00-20:30

Chronologie varhaníků a hudebníků

Nejstarší zprávy o hudebnících do r. 1757 jsou dohledatelné v rukopisu Tadeáše Schrabala, který je uchován v knihově Strahovského kláštera.
Kolem 1680 P. Adalbert, premonstrát
Václav, zároveň vyučující zpěvu
1691 Jakub Seeman ze Slezska
1695 každodenně byla se Seemanem zpívána mše sv. v 9h figurálně (chlapeckým sborem)
1713 zemřel na mor ředitel kůru P. Arnold Sigert a dva chlapci-diskantisté
Post 1720 Josef Kamenický
1758 Václav Jaroš
Ante 1784 Václav Jiří Dusík
1945-1958 Jan Hudec, ředitel kůru a hudební skladatel
Post 1956 František Utíkal z Droždína, P. Josef Planita, SDB, dr. Bohuslav Navrátil ze Sv. Kopečka, dr. Josef Navrátil ze Sv. Kopečka, František Mikulec z Olomouce, Jan Kunčar z Olomouce
17. 12. 1989 sr. Rafaela Margit Kastlová, OPraem.
2011-2012 Karel Hiner
23. 12. 2012 Jan Gottwald

 

Jan Gottwald, 2018