40hod. adorace

Každý měsíc se u nás ve farnosti po příkladu Jana Nepomuka Neumanna koná 40hodinová adorace, vždy od pátku 17:00 do neděle 9:00. Na adoraci je možné se dopředu po jednotlivých hodinách zapsat, zápisový arch je k dispozici v sakristii.

Termíny pro zimu/jaro roku 2019:

18.-20.1.2019

15.-17.2.2019

22.-24.3.2019

17.-19.5.2019