40hod. adorace

Každý měsíc se u nás ve farnosti po příkladu Jana Nepomuka Neumanna koná 40hodinová adorace, vždy od pátku 17:00 do neděle 9:00. Na adoraci je možné se dopředu po jednotlivých hodinách zapsat, zápisový arch je k dispozici v sakristii.

Termíny pro rok 2020:

17.-19.1.2020

21.-23.2.2020

13.-15.3.2020

10.-12.4.2020

15.-17.5.2020

12.-14.6.2020

17.-19.7.2020

14.-16.8.2020

18.-20.9.2020

16.-18.10.2020

20.-22.11.2020

18.-20.12.2020