40hod. adorace

Každý měsíc se u nás ve farnosti po příkladu Jana Nepomuka Neumannakoná 40hodinová adorace, vždy od pátku 17:00 do neděle 9:00. Na adoraci je možné se dopředu po jednotlivých hodinách zapsat, zápisový arch je k dispozici v sakristii.

Termíny pro první pololetí 2018

19.-21.1.2018

16.-18.2.2018

16.-18.3.2018

20.-22.4.2018

18.-20.5.2018

15.-17.6.2018