40hod. adorace

Každý měsíc se u nás ve farnosti po příkladu Jana Nepomuka Neumanna koná 40hodinová adorace, vždy od pátku 17:00 do neděle 9:00. Na adoraci je možné se dopředu po jednotlivých hodinách zapsat, zápisový arch je k dispozici v sakristii.

Termíny pro léto-zimu roku 2019:

21.-23.6.2019

19.-21.7.2019

23.8.-25.8.2019

20.9.-22.9.2019

18.10.-20.10.2019

22.11.-24.11.2019

20.12.-22.12.2019