40hod. adorace

Každý měsíc se u nás ve farnosti po příkladu Jana Nepomuka Neumanna koná 40hodinová adorace, vždy od pátku 17:00 do neděle 9:00. Na adoraci je možné se dopředu po jednotlivých hodinách zapsat, zápisový arch je k dispozici v sakristii.

Termíny pro rok 2021/2022:

17. – 19.12.2021

14. – 16. 1. 2022

11. – 13. 2. 2022

11. – 13. 3. 2022

14. – 16. 4. 2022  (Velikonoční Triduum)

13. - 15. 5. 2022

10. – 12. 6. 2022

15. – 17. 7. 2022

12. – 14. 8. 2022

16. – 18. 9. 2022

14. – 16. 10. 2022

11. – 13. 11. 2022

16. – 18. 12. 2022