Farní centrum

Vítejte v sekci Farního centra Setkání

Naše Farní centrum Setkání vzniklo z nadšení a zapojení mnoha dobrovolníků a bylo požehnáno a otevřeno farářem P. Bernardem dne 24.6.2018. Slouží pro setkávaní společenstev farnosti, modlitebních skupin, jako zázemí při akcích a po dohodě i např. k rodinným oslavám. Abychom se zde mohli všichni cítit dobře a jako doma, prosíme o dodržování dvou hlavních zásad :o) Zanechte po sobě prostory ve stejném nebo lepším stavu, než jste přišli. Chovejte se k prostorům a vybavení ohleduplně a šetrně, jako by to bylo vaše vlastní. Ne vše je ještě dokončeno, tak jak bychom si přáli a jak bylo zamýšleno, proto vás i nadále prosíme o vaši modlitební podporu, případně finanční dar.

Pro více informaci kontaktujte administrátora farnosti P. Stanislava na telefonním čísle 603869104 nebo Jána Mikolaje 774 688 038, či Veroniku Mikolajovou 774 688 039.