Farní centrum

Farní centrum vzniklo z nadšení a zapojení mnoha dobrovolníků a bylo požehnáno a otevřeno farářem P. Bernardem dne 24.6.2018. Slouží pro setkávaní společenstev farnosti, modlitebních skupin, jako zázemí při akcích a po dohodě i např. k rodinným oslavám. Abychom se zde mohli všichni cítit dobře a jako doma, prosíme o dodržování dvou hlavních zásad: zanechte po sobě prostory ve stejném nebo lepším stavu, než jste přišli. chovejte se k prostorům a vybavení ohleduplně a šetrně, jako by to bylo vaše vlastní. Ne vše je ještě dokončeno, tak jak bychom si přáli a jak bylo zamýšleno, proto vás i nadále prosíme o vaši modlitební podporu, případně finanční dar.

Rozpis pravidelných farních akcí ve Farním centru:

 • Příprava na biřmování
 • Výuka náboženství, P. Adrián
      pondělí 16:00 - 17:00
 • Příprava na křest dospělých - setkání katechumenů, P. Hyacint
     čtvrtek (jednou za dva týdny), 18:00-20:00
 • Mystagogie (pokračovací setkávání pro nově pokřtěné), P. Hyacint
     čtvrtek, (jednou za dva týdny), 18:00-20:00
 • Společenství "Svatých" - setkání manželů, Ludmila Gottwaldová
     středa, 20:00-21:30 (jednou za měsíc)
 • Setkání mládeže (od 7. třídy výše), P. Hyacint
      pátek, začíná mší svatou v 18 hod., pokračuje adorací, končí ve 21:30 ve Farním centru
 • NaBoSo (Naslouchání Božímu Slovu)čtení a rozjímání nad nedělním evangeliem probíha každé úterý od 19.00 ve Farním centru - Ján Mikolaj, trvalý jáhen.