Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

DUBEN - ŘÍJEN

Úterý 18:00

Čtvrtek 18:00

Pátek 18:00

Sobota 9:00

Neděle 8:00

LISTOPAD - BŘEZEN

Úterý 17:00

Čtvrtek 17:00

Pátek 18:00

Sobota 9:00

Neděle 8:00

Na 1. sobotu v měsíci (pokud není domluveno jinak) je mše svatá v 9:00 hodin v Domově seniorů "Pohoda" ve Chválkovicích, velká společenská místnost v přízemí budovy C, vlevo po vchodu do budovy.Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

Pořad bohoslužeb

v kostele sv. Barbory v Olomouci – Chválkovicích

Neděle

13.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

730 Růženec

800 Za farnost: za živé a † farníky

Pondělí 14.11.

Památka sv. Siarda, opata našeho řádu

Úterý

15.11.

Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

1730 Růženec

1700 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Středa 16.11.

Památka sv. Markéty Skotské a sv. Gertrudy, panny

Čtvrtek

17.11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

1730 Růženec

1700 Za † Miluši Šubovou a rodiče

Pátek

18.11.

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

1730 Růženec

1800 Za dar víry pro příbuzné

Sobota

19.11.

Sobotní památka Panny Marie

MŠE SVATÁ NEBUDE.

NA SVATÉM KOPEČKU SE OD 10:00 KONÁ POHŘEB OTCE KLEMENTA J. RŮŽIČKY O.PRAEM. 

Neděle

20.11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

730 Růženec

800 Za farnost: za živé a † farníky