Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

LISTOPAD - BŘEZEN

Úterý 17:00

Čtvrtek 17:00

Pátek 18:00

Sobota 9:00

Neděle 8:00

DUBEN - ŘÍJEN

Úterý 18:00

Čtvrtek 18:00

Pátek 18:00

Sobota 9:00

Neděle 8:00

Na 1. sobotu v měsíci (pokud není domluveno jinak) je mše svatá v 9:00 hodin v Domově seniorů "Pohoda" ve Chválkovicích, velká společenská místnost v přízemí budovy C, vlevo po vchodu do budovy.Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

 

Mešní intence na týden 27.3. - 3.4.2022

4. NEDĚLE POSTNÍ/LAETARE 27.3.
 730 Růženec

800 Za farnost: za živé a † farníky

Úterý po 4. neděli postní 29.3.

1630 Růženec

1700 Za † Františka Švestku

Čtvrtek po 4. neděli postní 31.3.

1630 Růženec

1700 Za dobrý průběh operace, za lékaře a sestry a za Boží pomoc a posilu pro rodinu

 Pátek po 4. neděli postní/1. pátek v měsíci 1.4.

1730  Křížová cesta

1800 Za Boží ochranu ode všeho zlého a za zdraví pro děti, vnoučata a pravnoučata

 Sobota po 4. neděli postní/1. sobota v měsíci 2.4.

Mše svatá v Domově seniorů "Pohoda"

830 Růženec

900 Za klienty DS, živé a †

5. NEDĚLE POSTNÍ 3.4.

730 Růženec

800 Za farnost: za živé a † farníky


MODLITBA PRO ČAS PANDEMIE

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Rok sv. Josefa

Papež František 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. Příslušný dekret Apoštolské penitenciárie stanovuje podmínky pro získání odpustků.

Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky. Dar plnomocných odpustků je rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.  

Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku.

Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března 2021 a 1. května 2021, ale také svátek Svaté rodiny (27.12.2020), 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.