Chvály na Svatém Kopečku

Adorace a večer chval v adventu

Přijďte s námi chválit a adorovat Pána v neděli 6. 12. v 16.00 do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.
Časem modlitby chval a adorace nás bude provázet chválová kapela "Společenství Nová DNA".
Kéž to bude pro nás čas ztišení a naslouchání před Boží tváří v tomto adventu. 
Bude také možnost přistoupit ke svátosti smíření.
PS: Vzhledem k aktuální situaci po chválach nebude občerstvení.
Termín dalších chval bude 3.1.2021 v 16.00.

 

 

Listopadové nedělní chvály na Svatém Kopečku 

Chvály na Svatém Kopečku, plánované na první listopadovou neděli 1.11., se vzhledem k aktuální situaci nebudou konat.

 

Termín dalších chvál: 6.12. v 16.00.

 

Říjnové nedělní chvály na Svatém Kopečku a 7. pouť Díkůvzdání

V rámci 7. poutě Díkůvzdání (www.dikuvzdani.cz), ktrerou slávime ve farnosti, vás zveme na děkovné chvály s adorací s hudební kapelou z Brumova Bylnice v bazilice od 16.00. 

Bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Aktuálni informace o chválach nájdete i na facebooku - https://www.facebook.com/chvalynakopecku 

 

Termín dalších chvál bude 1.11. v 16.00.

 

Zářijové nedělní chvály na Svatém Kopečku se blíží!


Potkáme se 6.9. v 16:00 v tělocvičně vedle baziliky, abychom se spolu modlili, zpívali a naslouchali Jeho Slovu.
Budeme moci přistoupit ke svátosti smíření.
 
Časem modlitby chval nás v září budou provázet IGNITE WORSHIP - manželé Dolečkovi z Kroměříže, kteří stojí za projektem Ignite projekt.
Ochutnávku z jejich tvorby, si můžete poslechnout zde:
Ignite worship - Za hory (lyrics) - https://youtu.be/J_pY3wAe5zk
 
Moc se na vás těšíme a věříme, že Bůh požehná tento čas strávený v Jeho blízkosti.
 
Aktuálni informace nájdete i na facebooku - https://www.facebook.com/chvalynakopecku 
 
Termín říjnových chvál - 4.10. v 16.00