Odpustkové slavnosti 2017

Novinka

13.08.2017

Odpustkové slavnosti budou probíhat od neděle 13.8. do úterý 15.8. (slavnost Nanebevzetí Panny Marie).


V neděli odpadne mše svatá v 9 hod. a mši svatou, mši svatou v 10:30 bude spolu s ostatními věřícími slavit přípravný tým setkání a bude ji přenášet TV NOE. Odpolední mši svatou v 15 hod. bude celebrovat Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. Po mši svaté pak od 16:15 bude mít zde v kostele přednášku na téma: „Nebojte se!“.


V pondělí a úterý (14.-15.8.) budou mše svaté v 9 a 17 hodin. Pondělní večerní mši svatou bude sloužit premonstrát-novokněz P. Hyacint Pavel Kuchta a úterní večerní dominikán P. Jan Rajlich, v současné době působící v klášteře v Uherském Brodě.


Adorace bude v pondělí i úterý probíhat vždy hodinu po dopolední mši svaté a hodinu před odpolední mší svatou (10-11 a 16-17). V rámci odpolední adorace se budeme po oba dny od 16:30 modlit mariánské nešpory.