Slavnostní nešpory s průvodem ke křestnímu prameni

Novinka

15.04.2018

Po celou velikonoční dobu jste zváni k účasti na slavnostních velikonočních nešporách s průvodem ke křestnímu prameni, které začínají vždy po nedělní odpolední mši svaté (tj. po 16. hodině).