Jmenování administrátora farnosti

Novinka

07.06.2019 18:35

Dekretem Arcibiskupství olomouckého ze dne 6.6.2019 byl po dobu nemoci faráře P. Bernarda P. Slabocha OPraem. s učinností od 5.6.2019 jmenován administrátorem farnosti Svatý Kopeček u Olomouce kaplan P. Stanislav B. Surma OPraem.